Met meer dan 125.000 leden staan we achter Ajax!
SV Ajax

Gezocht: Lid Raad van Toezicht SV Ajax

Supportersvereniging Ajax is op zoek naar een kandidaat die zitting wil nemen in de Raad van Toezicht, waarbij financiële deskundigheid een belangrijke voorwaarde is. Hieronder kun je de volledige oproep lezen.

06 september 2021 - 14:45
Vacature 1200
Het potentiële RvT-lid heeft sterke affiniteit met AFC Ajax en supportersbelangen. © De Brouwer

De Supportersvereniging Ajax (1992) wordt bestuurd door een directeur-bestuurder met een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en een verenigingsraad, bestaande uit minimaal tien en maximaal vijftien leden.

De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder, RvT en verenigingsraad zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging. Aanvullende afspraken en werkwijzen zijn uitgewerkt in reglementen en het Verenigingshandboek.

Wij zijn op zoek naar een kandidaat om zitting te nemen in de RvT, ter vervanging van het huidig RvT-lid met financiële kennis, na het vervullen van de maximale zittingstermijn. Conform de statuten wordt bij gebleken geschiktheid het potentiële RvT-lid voorgedragen en verkiesbaar gesteld bij de verenigingsraad.

Het potentiële RvT-lid moet opleiding en werkervaring hebben binnen de financiële (diensten)sector, om bijvoorbeeld een jaarrekening en begroting te kunnen beoordelen en als klankbord daarvoor te kunnen dienen bij de directeur-bestuurder.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De huidige RvT bestaat uit vijf leden. Belangrijk voor de samenstelling van de raad is dat:
- deze als geheel toegerust is om de kerntaak van de organisatie mede vorm te geven en operationeel te bewaken;
- de leden passen bij de missie en doelstellingen van de vereniging;
- deze divers is samengesteld wat betreft achtergrond, kennis en ervaring. We streven naar een goede verdeling man/vrouw en spreiding qua leeftijd.

De samenstelling van de RvT is zo dat alle deskundigheid- en aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd:
- Financiën;
- Communicatie;
- Juridische zaken;
- Marketing;
- Personeel & organisatie.

Profiel van het RvT-lid met financiële deskundigheid.

Het potentiële RvT-lid:

1. Heeft sterke affiniteit met AFC Ajax en supportersbelangen;
2. Is in het bezit van een strategische blik en kan onafhankelijk opereren;
3. Kan hoofdlijnen van het totale beleid beoordelen;
4. Onderschrijft de visie en de doelstellingen van de vereniging;
5. Beschikt over voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te kunnen leveren;
6. Levert met deskundigheid een sterke bijdrage op financieel gebied;
7. Heeft het vermogen een goed evenwicht te vinden tussen de eigen toezichthoudende rol en de uitvoerende rol van bestuurder;
8. Moet sparringpartner kunnen zijn voor directeur-bestuurder;
9. Heeft ervaring met ondernemerschap en de daarbij horende risico’s.

Aanvullende kwaliteiten
1. Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
2. Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
3. Werken in teamverband, met behoud van ruimte voor de individuele inbreng;
4. Een actieve maatschappelijke oriëntatie;
5. Goede discussie-, vergader-, besluit- en communicatievaardigheden;
6. Het vermogen de missie en doelstellingen te koppelen aan het eigen aandachtsgebied;
7. Bestuurlijke ervaring;
8. Goede representatieve en contactuele eigenschappen;
9. Overwicht binnen en buiten de organisatie.

Interesse
Stuur voor 20 september 2021 een e-mail met motivatie en CV naar: c.smit@svajax.nl t.a.v. De heer F. Nagtzaam o.v.v. ‘sollicitatie RvT’. Voor meer informatie belt je met 020-3035200.

Supportersvereniging Ajax

Word vanaf €15,-* lid voor seizoen 2022/2023

Sluit je aan bij onze ruim 125.000 leden. Samen staan wij achter Ajax. Omdat SV Ajax opkomt voor jouw belangen ben je nog meer met Ajax verbonden.

* Prijzen lidmaatschappen verschillen per leeftijdsgroep en aantal leden per gezin.

Extra voor leden

  • Voorrang bij kaartverkoop

  • Tijdens evenementen dichtbij spelers

  • Heel veel korting, acties en prijzen te winnen!

Lid worden >