Met meer dan 130.000 leden staan we achter Ajax!
Nieuws

Kroes nuanceert aanschaf van aandelen voor aanstelling bij Ajax

Alex Kroes heeft gereageerd op het feit dat hij door de raad van commissarissen is geschorst als algemeen directeur van Ajax, als gevolg van zijn vermeende handel in aandelen met voorkennis.

02 april 2024 - 09:48
Kroesstatement800
Kroes stapt naar de AFM zijn kwestie voor te leggen. © AFC Ajax

“Met pijn in het hart laat ik weten dat de raad van commissarissen van Ajax heeft aangegeven mij per direct te schorsen als algemeen directeur van Ajax,” zo begint Kroes zijn statement. 

“Vorige week zijn er door enkele media vragen gesteld over de aandelen van Ajax die ik in mijn bezit heb. Onder meer is gevraagd of ik deze als tekengeld van Ajax had gekregen of zelf heb gekocht. Dat laatste is het geval. Ieder aandeel van Ajax heb ik zelf gekocht.” 

“Na beantwoording van deze vragen, zag de rvc aanleiding zich nader te buigen over mijn aandelenpakket. Een pakket waarvan zij ten tijde van het rondkomen van mijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte waren. In die periode gaf ik uiteraard volledige openheid van zaken aan de rvc over relevante bezittingen, waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax.” 

“In de periode van 6 april 2022 tot 26 juli 2023 heb ik met stukjes en beetjes Ajaxaandelen aangeschaft, oplopend tot 42.500 stuks van de in totaal 18,33 miljoen bestaande Ajaxaandelen. Op 31 december 2022 had ik reeds twintigduizend stuks. Een ander deel kocht ik bij in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (ca. 17.500 stuks) schafte ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023, aan.” 

“Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had er – door mijn eigen intenties - een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Om daar ook – letterlijk en figuurlijk – onderdeel van te zijn. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. Skin in the game, zoals dat heet.” 

“Na 26 juli 2023 en, ter voorkoming van misverstanden, sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen van Ajax meer gekocht of verkocht. Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Er zit ook zeker geen quick win gedachte achter. Ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken. En hier heel positief aan bijdragen.”

“Van het feit dat ik dit aandelenpakket heb, maakte ik nooit een geheim. Sterker nog, ik wees in augustus vorig jaar Ajax erop dat ik dit pakket had en dat ik graag zou horen hoe hiermee om te gaan, omdat ik mij de specifieke regels nog niet eigen had gemaakt. Die vraag is tot op heden niet beantwoord. En hoewel de rvc maanden de tijd heeft gehad – nog vóór mijn officiële benoeming op 27 december 2023 en mijn feitelijke indiensttreding op 15 maart 2024 – om alsnog iets te vinden van het feit dat ik deze aandelen heb aangeschaft, ben ik hier niet op aangesproken en zijn er ook geen vragen gesteld.” 

Aanbevolen
Ongelooflijk: rvc schorst Kroes per direct als algemeen directeur van Ajax

“Vrijdag liet de rvc mij plotseling weten geen vertrouwen meer in mij te hebben. Mij is gemeld dat ik in de ogen van de rvc met de aanschaf van de aandelen op 26 juli 2023 en de timing daarvan, kwade opzet voor ogen had. Ik zou voorwetenschap hebben gehad en daarmee hebben gehandeld. Dit is niet ingegeven door een signaal van de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar naar eigen zeggen op basis van het eigen ‘moreel kompas’ van de rvc.”

“Wat ik daarvan vind en wat ik vind van de timing van dit besef, heb ik aangegeven in een gesprek met de rvc. Ook heb ik nogmaals mijn positieve beweegredenen voor de aanschaf van het laatste pakket aangegeven. Hoe zeer ik ook overtuigd ben van mijn goede intenties, snap ik inmiddels na overleg met mijn advocaat, dat ik op 26 juli 2023 niet de meest verstandige beslissing heb genomen door de schijn van de situatie. Dit neemt niet weg dat er nog de nodige vraagtekens kunnen worden gesteld bij de kwalificatie als ‘voorwetenschap’ en daarmee zeker de zwaarte van de beslissing van ontslag op staande voet door de rvc.”

“Het lijkt ons nog steeds veel verstandiger en in het belang van Ajax om gezamenlijk de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM. De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan. Vanzelfsprekend draag ik daar de consequenties van. De rvc kan daarna zelf nog bepalen welke volgende stappen zij in deze kwestie zou willen zetten. Dit heb ik zowel mondeling als op schrift aangegeven bij de rvc.”

“Aan een onafhankelijk oordeel van de AFM zijn we helaas niet toegekomen. De rvc heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het ‘juiste moreel kompas’ beschik. Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de rvc gehanteerd had gezien. De rvc die de aankoop van het laatste deel aandelen eerder deze week nog als niet meer dan ‘ongelukkig’ bestempelde.”

“Vanaf mijn negende ben ik Ajacied. Ik ben altijd betrokken geweest bij de club, als speler en als lid. In mijn hart en later ook via deze aandelen. Aandelen die ik kocht uit betrokkenheid bij de club. Uit vertrouwen in de club. Niet om er snel geld mee te verdienen, maar als positief signaal naar alle stakeholders.”

“Ik heb de afgelopen periode steeds gezegd dat ik wil dat alle aandacht uitgaat naar Ajax, niet naar Alex. Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de rvc kan neerleggen. Ik stap nu zelfstandig naar de AFM om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen.” 

“Dit alles levert onrust op voor Ajax en dat spijt mij oprecht. Hopelijk is deze periode snel voorbij. Vanaf nu zal ik, met pijn in het hart, op afstand, bekijken wat er bij Ajax gebeurt. Ajax moet weer Ajax worden,” zo sluit Kroes af.

Aanbevolen
Reactie SV Ajax op schorsing Kroes

Supportersvereniging Ajax

Word vanaf €7,50* lid tot einde seizoen 2023/2024

Sluit je aan bij onze ruim 130.000 leden. Samen staan we achter Ajax. Omdat SV Ajax opkomt voor jouw belangen ben je nog meer met Ajax verbonden.

* Prijzen lidmaatschappen verschillen per leeftijdsgroep en aantal leden per gezin.

Extra voor leden

  • Voorrang bij kaartverkoop

  • Tijdens evenementen dichtbij spelers

  • Heel veel korting, acties en prijzen!

Lid worden >