Met meer dan 130.000 leden staan we achter Ajax!

Onze vereniging

1SG6108

Supportersvereniging Ajax heeft voor haar meer dan 130.000 leden een professionele organisatie en werkt met geweldige vrijwilligers.

De Verenigingsraad

Dit orgaan van onze vereniging biedt plaats aan maximaal vijftien gemotiveerde Ajacieden, door onze leden gekozen.

De prestaties in het veld van Ajax worden zeker besproken, maar dan in de pauzes, bij de koffie. Het gaat het vooral om het wel en wee van de eigen vereniging. Verpakt in officiële termen als ‘goedkeuring geven aan de jaarrekening’, de benoeming van vijf van de zeven leden van de Raad van Toezicht en het nemen van besluiten over de statutenwijziging. Het gaat eigenlijk maar om één vraag: krijgen onze leden voldoende waar voor hun geld en kunnen zij zich herkennen in de aanpak? 

Verenigingsraad 2023 38

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat maximaal uit zeven leden, waarvan er vijf worden benoemd door de Verenigingsraad. De belangrijkste taak van deze raad is het toezicht houden op de directeur-bestuurder en het goedkeuren van beleidsvoornemens. 

Waar de Verenigingsraad op afstand kijkt, zoomt de Raad van Toezicht dieper in op beleidsmatige en uitvoerende taken. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vier keer per jaar en woont de vergaderingen van de Verenigingsraad bij. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Voorzitter: Tijn van Hooven

  • Secretaris: Floris Mreijen

  • Penningmeester: Frank Hordijk

  • Roel van der Wal

  • Maryvonne Nieboer

Verenigingsraad 2023 41

Aankondiging, 21 september 2020:
De Raad van Toezicht van Supportersvereniging Ajax brengt op 5 oktober 2020 een voorstel tot wijziging van de statuten in stemming bij de vergadering van de verenigingsraad van Supportersvereniging Ajax. De statutenwijziging ligt per heden tot en met 6 oktober ter inzage ten kantore van de Supportersvereniging Ajax.

De organisatie

Deze wordt aangestuurd door directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam, bijgestaan door het Managementteam. De organisatie is ingedeeld naar specialisaties: Media & Communicatie, Marketing & Evenementen, Supporterszaken en Algemene Zaken. Samen zijn deze afdelingen verantwoordelijk voor de invulling van het lidmaatschap en de ledenadministratie.

Word vanaf €15,-* lid tot einde seizoen 2024/2025

Sluit je aan bij onze ruim 130.000 leden. Samen staan we achter Ajax. Omdat SV Ajax opkomt voor jouw belangen ben je nog meer met Ajax verbonden.

* Prijzen lidmaatschappen verschillen per leeftijdsgroep en aantal leden per gezin.

Extra voor leden

  • Voorrang bij kaartverkoop

  • Tijdens evenementen dichtbij spelers

  • Heel veel korting, acties en prijzen!

Lid worden >