Met meer dan 130.000 leden staan we achter Ajax!

Het profiel van Raad van Toezicht-leden bij SV Ajax

RVT Ajax1024

Wat verwachten wij van een lid van onze Raad van Toezicht (verder RvT)? De belangrijkste punten op een rijtje:

 • Grote affiniteit met supporters
  Affiniteit met Ajaxsupporters, voetbalsupporters in het algemeen en met de club Ajax is van belang, en dus goed geïnformeerd zijn over de problematiek rond de club. Actieve inzet voor de belangen van alle supportersgroeperingen is dus gevraagd.
 • Bestuurlijke ervaring
  Leden van de RvT hebben bestuurlijke ervaring in of buiten de vereniging opgedaan. Ervaring met een verenigingsstructuur is belangrijk.
 • Clubgevoel moet voorop staan
  Als vereniging moeten wij het nog altijd hebben van mensen die genoegen nemen met een onkostenvergoeding en een schouderklopje.
 • Diversiteit
  Onze RvT-leden zijn afkomstig uit een of meerdere geledingen van Ajaxsupporters of onze vereniging. In de bestuurlijke samenstelling wordt gestreefd naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.
 • Kunnen werken in een team
  Onze RvT-leden zijn teamspelers. Dat wil zeggen: ze hebben weliswaar verschillende achtergronden en andere kwaliteiten, maar moeten samen een goed team zijn en als zodanig steeds consensus kunnen bereiken. Ook over onderwerpen waar intern de meningen over uiteenlopen. Naar buiten toe, mocht dit nodig zijn, treedt de RvT op met één stem.
 • In het algemeen belang handelen
  De RvT-leden kunnen in termen van het algemene (supporters)belang denken en handelen. Daar hoort daadkrachtig op kunnen treden bij, zowel intern als extern.
 • Op hoofdlijnen kunnen denken en handelen
  Leden van de RvT kunnen, dankzij hun interesse en deskundigheid, op hoofdlijnen het beleid uitzetten voor de supportersvereniging. Dit denken en handelen op hoofdlijnen geldt ook voor het controleren van de uitvoering van het bestuurlijke beleid in de organisatie.
 • Deskundigheid op functionele beleidsterreinen
  Deskundigheid op het gebied van supporters/wedstrijdzaken, financiële en juridische zaken is ten minste in onze RvT aanwezig. Kennis en ervaring op het gebied van supportersbeleid strekt tot aanbeveling.
  Het is een pre als een RvT-lid beschikt over een relevant netwerk.

Verder verwachten wij:

 • Aantoonbare kwaliteiten en ervaring op bestuurlijk of gelijkwaardig niveau;
 • Minimaal en aantoonbaar één jaar lid van de supportersvereniging Ajax;
 • Bekendheid en affiniteit hebben met het verenigingswezen;
 • Bereidheid en mogelijkheid hebben om regelmatig vergaderingen en overleg bij te wonen in Amsterdam;
 • Bereidheid tijd te investeren in het besturen van de vereniging en - indien nodig - het representeren van de vereniging.

Overige bepalingen

 • Belangenverstrengeling: de functie van RvT-lid is onverenigbaar met een andere functie binnen de vereniging, een BVO of een andere supportersvereniging;
 • Onbezoldigd: de functie van RvT-lid is onbezoldigd.

Word vanaf €15,-* lid voor seizoen 2023/2024

Sluit je aan bij onze ruim 130.000 leden. Samen staan we achter Ajax. Omdat SV Ajax opkomt voor jouw belangen ben je nog meer met Ajax verbonden.

* Prijzen lidmaatschappen verschillen per leeftijdsgroep en aantal leden per gezin.

Extra voor leden

 • Voorrang bij kaartverkoop

 • Tijdens evenementen dichtbij spelers

 • Heel veel korting, acties en prijzen te winnen!

Lid worden >