Alle rechten op al het materiaal op deze website en op de website www.ajaxlife.tv (dus alle pagina’s vallend binnen de domeinen www.ajaxlife.nl, www.ajaxlife.tv en alle andere Ajax Life domeinen) berusten bij de Supportersvereniging Ajax. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ajax Life (en daarmee van de Supportersvereniging Ajax) informatie (met tekst, beeld, geluid, html-codes daaronder begrepen) via elektronische en/of gedrukte mediavormen of op elke andere wijze op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar deze website is toegestaan. Door het insturen van materiaal verleent u Ajax Life een onbeperkt gebruiksrecht, daarbij inbegrepen het recht om het materiaal in alle uitgaven van de Supportersvereniging Ajax te publiceren en het recht om materiaal te bekijken, te beluisteren, te bewerken en in te korten, evenals het niet-plaatsen van materiaal.

Ajax Life kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de publicatie van alle vrijwillige bijdragen. Ajax Life behoudt zich tevens het recht voor -tenzij anders overeengekomen met de auteur of fotograaf- artikelen en/of meningen te verwijderen.

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door de Supportersvereniging Ajax. Ajax Life is een communicatiemiddel van de Supportersvereniging Ajax.

Het Privacy Statement toont een overzicht van de doeleinden van gegevensverwerking in het kader van deze website.

Bij het bezoeken van de website kan Ajax Life gegevens van u vragen/verwerken. Ajax Life is van mening dat bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers en leden van groot belang is. Deze persoonlijke gegevens worden daarom met uiterste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ajax Life houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor zover overeenkomstig met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode en u bepaalde rechten kunt uitoefenen als het gaat om uw persoonsgegevens.

Reageerregels op Ajaxlife.nl

Jawel, de afdeling censuur van Ajaxlife.nl wil ook nog wat zeggen. In principe kun je bij ons alles opschrijven, maar ervaringen uit het verleden nopen ons tot het moderaten van de reacties. Op basis waarvan? Dat lees je hieronder.

Reacties worden aangepast/verwijderd als er sprake is van:

1. Racisme – lijkt ons duidelijk
2. Porno – Verwijzingen naar pornografische sites en/of ranzige opmerkingen.
3. Religieuze uitingen – Zieltjes winnen heeft bij ons geen zin.
4. Analfabetisme – Een foutje kan iedereen maken. Reacties doorspekt met fouten belanden echter in de prullenbak
5. Spammen, trollen en fipo's – De bekende internet-ergernissen. Hebben we geen zin in.
6. Antisemitisme – We kennen de geuzennaam die veel supporters willen dragen. Ook is bekend dat dit niet wordt gewaardeerd door de Joodse gemeenschap. Uit respect voor deze gemeenschap noemen wij onszelf geen ' joden' en verwachten dat ook van onze reageerders.
7. Alle zaken die niet zijn genoemd maar op basis van de wet verboden zijn.
8. Alle zaken die niet zijn genoemd maar op basis van fatsoen hier niet thuishoren (dat bepaalt de redactie zelf en discussie is niet mogelijk)

De reageerders op Ajaxlife.nl zijn allemaal Ajacied. Hiermee voorkomen we dat tegenstanders ff komen zieken. Respect naar andere clubs staat bij ons echter hoog in het vaandel. Tuurlijk mogen we grappen maken als die club uit Rotterdam weer eens heeft verloren. Maar houd het netjes.

Wie zich niet aan de regels houdt, wordt gewaarschuwd. Dat kan zijn in de vorm van een mailtje of meteen een ban van een maand. Ga je een tweede keer in de fout en je hebt al een maand ban achter de rug? Dan vinden we het beter dat je ergens anders je heil gaat zoeken. Je profiel op Ajaxlife.nl zal dan worden gedeactiveerd. Laat het niet zover komen.

Cookies

Om het gebruiksgemak te optimaliseren worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website op uw computer opgeslagen. Hierdoor functioneert deze website sneller en kunnen we afstemmen op uw voorkeuren ten aanzien van het gebruik van deze website.

Hiervoor maken we gebruik van zogenaamde ‘cookies’, dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Via de instellingen van uw browser kunt u het gebruik van deze cookies eventueel uitschakelen, let wel: wanneer u ervoor kiest om geen gebruik te maken van bovengenoemde cookies leidt dit tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op www.ajaxlife.nl en aanverwante extensies (bijv: ajaxlife.tv, ajaxlife.net, ajaxlife.org) en niet op de websites waarnaar op deze website gelinkt wordt.

Wijzigingen Privacy Statement

Ajax Life behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Daarom verdient het aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u hier altijd van op de hoogte bent.