We willen jou hebben als kandidaat voor de verenigingsraad! © De Brouwer

Supportersvereniging Ajax heeft met Ajax nieuwe afspraken gemaakt, voor de sterkst mogelijke band tussen de club en supporters. Jij kunt straks als lid meedenken over de koers van onze vereniging, door je kandidaat te stellen voor de verenigingsraad.

Op de achtergrond is de structuur van SV Ajax als vereniging aangepast. Met een duur woord heet dat ‘bestuurlijke vernieuwing’. Informatie over de veranderingen vind je hier.

Wat je verder moet weten als je je kandidaat wilt stellen voor de nieuwe verenigingsraad:

•    De verenigingsraad is het hoogste orgaan van onze vereniging en neemt een aantal belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld:
-    Controle op het totaalbeleid van de vereniging en het aanbod aan de leden door goedkeuring van de begroting en jaarrekening.
-    Benoeming van vijf leden van de raad van toezicht 

•    De verenigingsraad komt twee keer per jaar bijeen

•    Natuurlijk moet je als kandidaat lid zijn van onze Supportersvereniging Ajax. En dat dan ten minste al één kalenderjaar lang. En verder:
-    kandidaten moeten achttien jaar of ouder zijn;
-    mag je geen stadionverbod hebben van de rechter of van Ajax;
-    mag je geen functie hebben, of vorig seizoen hebben gehad, in een bestuur of een commissie van een Betaald Voetbalorganisatie in Nederland.

•    Begin april 2017 houden we een voorlichtingsavond en kunnen jullie aanvullende vragen stellen. Als kandidaat krijg je daarover persoonlijk bericht.

•    Als je interesse hebt in een zetel in de SV Ajax-verenigingsraad, stuur dan vóór 1 april 2017 een e-mail naar ons. Een brief kan ook. Daarin vat je kernachtig samen (maximaal 200 woorden) wat je kunt en wilt betekenen voor de 92.000 leden van onze supportersvereniging. Geef ook aan of je voor twee of vier jaar in de raad wilt. 

•    De verkiezingen zelf zijn in mei 2017

•    Mail met motivatie kan naar: organisatie@svajax.nl

•    Brieven kunnen naar: 
Supportersvereniging Ajax
T.a.v. mw. C. Smit
Postbus 22944
1100 DK Amsterdam

•    Voor meer informatie over de verkiezingen voor de verenigingsraad: 020 - 6777 516. Of stuur een mailtje naar organisatie@svajax.nl.

Reacties