Onze vereniging - Supportersvereniging Ajax
Of ga naar de homepage van

Onze verenigingDe Supportersverening Ajax heeft met meer dan 100.000 leden een professionele organisatie en werkt met geweldige vrijwilligers:

De Verenigingsraad

Dit orgaan van onze vereniging biedt plaats aan maximaal vijftien gemotiveerde Ajacieden, door onze leden gekozen.

De prestaties in het veld van Ajax worden zeker besproken, maar dan in de pauzes, bij de koffie. Het gaat het vooral om het wel en wee van de eigen vereniging. Verpakt in officiële termen als ‘goedkeuring geven aan de jaarrekening’, de benoeming van vijf van de zeven leden van de Raad van Toezicht en het nemen van besluiten over de statutenwijziging. Het gaat eigenlijk maar om één vraag: krijgen onze leden voldoende waar voor hun geld en kunnen zij zich herkennen in de aanpak? 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat maximaal uit zeven leden, waarvan er vijf worden benoemd door de Verenigingsraad. De belangrijkste taak van deze raad is het toezicht houden op de directeur-bestuurder en het goedkeuren van beleidsvoornemens. 

Waar de Verenigingsraad op afstand kijkt, zoomt de Raad van Toezicht dieper in op beleidsmatige en uitvoerende taken. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vier keer per jaar en woont de vergaderingen van de Verenigingsraad bij. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Voorzitter: Daniel Dekker
  • Secretaris: Tijn van Hooven
  • Penningmeester: Patrick van Amelsvoort
  • Ine van Brenk
  • Martine Eikelhof

De organisatie

Deze wordt aangestuurd door directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam, bijgestaan door het Managementteam. De organisatie is ingedeeld naar specialisaties: Media & Communicatie, Marketing & Evenementen, Supporterszaken en Algemene Zaken. Samen zijn deze afdelingen verantwoordelijk voor de invulling van het lidmaatschap en de ledenadministratie.

Heb je een vraag?
Kijk dan bij onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.
Neem contact op Neem contact met ons op