Al onze activiteiten baseren we op wat onze (toekomstige) leden verwachten van een supportersvereniging. Bestuur en ledenraad controleren of dat goed gaat. De organisatie voert de plannen in de praktijk uit.

De ledenraad 

Dit hoogste orgaan van onze vereniging biedt plaats aan maximaal dertig gemotiveerde Ajacieden, die door onze leden zijn gekozen.
 
De prestaties in het veld van Ajax worden zeker besproken, maar dan bij de koffie. In de ledenraad gaat het vooral om het wel en wee van de eigen vereniging. Verpakt in officiële termen als goedkeuring geven aan de begroting met beleidsplannen en het vaststellen van de jaarrekening. Het gaat eigenlijk maar om één vraag: krijgen onze leden voldoende waar voor hun geld en kunnen de leden zich herkennen in de aanpak?

De ledenraad kijkt vooral op afstand en komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. Het is aan het bestuur dieper in te gaan op het uit te voeren beleid. Om die reden wordt het bestuur door de ledenraad gekozen en aangesteld.

Het bestuur

De ledenraad kiest het bestuur, op voordracht van de benoemingscommissie. Logischerwijs is het bestuur verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en de controle op de uitvoering van het beleid. 

De jaren dat het bestuur zelf notities schreef of zich bezighield met de uitvoering ligt ver achter ons. Al deze taken zijn gedelegeerd aan de directeur, die door het bestuur wordt aangesteld. De delegatie van taken en procuratie is vastgelegd in verschillende documenten.

Waar de ledenraad op afstand kijkt, zoomt het bestuur dieper in op beleidsmatige en uitvoerende taken. Het bestuur vergadert ongeveer 7 keer per jaar en woont tevens alle vergaderingen van de ledenraad bij. In deze vergaderingen doet zij verslag over de verenging.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Daniel Dekker
  • Secretaris: Tijn van Hooven
  • Penningmeester: Patrick van Amelsvoort
  • Bestuurslid Supportersbeleid: Ine van Brenk
  • Bestuurslid Algemene Zaken: Martine Eikelhof


De organisatie

Is dat een baan? Zo wordt veelal gereageerd als je zegt in dienst te zijn bij SV Ajax. Met 95.000 leden staat achter de vereniging een professionele organisatie van medewerkers, aangestuurd door een directeur.

De organisatie is ingedeeld naar specialisaties: Media & Communicatie, Marketing & Evenementen, Supporterszaken en Algemene Zaken. Samen zijn deze afdelingen verantwoordelijk voor de invulling van het lidmaatschap en de ledenadministratie. 

Door een hechte en goede samenwerking met de organisatie van AFC Ajax is daar een aantal specialistische taken, waaronder automatisering, ondergebracht. 

Vanuit de luxe positie dat de vereniging over een professionele organisatie beschikt, zet zij zich breed in voor alle Ajacieden dus ook voor het sfeerteam, het SAC en de Ajax Campus.